Aktualizacja procedur organizacji pracy Przedszkola nr 8 w Elblągu obowiązująca od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego