Witajcie TWÓRCZYM Przedszkolu Nr 8 w Elblągu

„TWÓRCZE PRZEDSZKOLE DUŻYCH SZANS NA SUKCES KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA”

Nasze przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie  warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci.

„Nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
Co robić, jak postępować, współżyć z innymi.
Patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
I wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

Słowa R. Fulghama najlepiej oddają sens edukacji przedszkolnej. Człowiek uczy się przez całe życie, ale najwięcej i najintensywniej uczy się, rozwija, kształci w latach dziecięcych. Nasze Twórcze Przedszkole organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno przyrodniczym.

Realizując obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem tych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszym przedszkolu będzie niezapomniany zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Przedszkole Nr 8 w Elblągu usytuowane jest przy ul. Bema 9. Mieści się w neoklasycystycznej willi, wybudowanej w 1886r., która w 1994 r. wraz z otaczającą ją  posesją z nasadzeniami zieleni wysokiej  została wpisana do rejestru zabytków.

Przedszkole posiada duży teren z pozostałościami roślinności parkowej,  tj.:  lipy, akacje, graby, dęby, klony, kasztanowce.

NUTKA HISTORII

Najstarszy  arkusz  organizacyjny   pochodzi z  26  stycznia  1966 r., z którego wynika, iż placówka nasza funkcjonuje od 1 września 1965r.

O wydarzeniach z przed wielu laty możemy przeczytać w historycznej kronice. Od tego czasu bardzo wielu wychowanków opuściło mury naszego przedszkola, wielu z nich jest już dorosłymi ludźmi. Swoje dzieci przyprowadzają do tego samego przedszkola i wspominają jak to było, kiedy sami byli przedszkolakami.

Obecnie w placówce funkcjonują trzy grupy, liczące średnio po 25 dzieci. W każdej grupie pracują dwie panie nauczycielki i pani woźna. Przedszkolną, smaczną kuchnię prowadzą dwie panie kucharki. Administracją zajmują się panie: intendentka i księgowa. O przedszkolny ogród i sale dba pan konserwator. A nad całością czuwa pani dyrektor.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę zadowolenia z usług naszego przedszkola.

Kamila Kowalska

Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Elblągu