Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 8 w Elblągu      

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 16.00  

6:00-7:40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci – zabawa w „kącikach zainteresowań”. Kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci. zabawy wynikające z aktywności własnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.
7:40-8:00 Zabawy i ćwiczenia ruchowe, poranne, integrujące grupę. Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku,  wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
8:00 – 8:30 ŚNIADANIE
8:30-9:00 Zabawy dowolne. Przygotowanie do zajęć.
9:00-10:30 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalenie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem sprzętów i przyborów.
10:30-11:30   Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy badawcze, obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni, łazience, przygotowujące do posiłku,
11.30-12:00 OBIAD Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.                Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
12:00-14:00 „MALUCHY” poobiedni relaks.
12:00-12:30 „ŚREDNIAKI”   Wypoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.      „STARSZAKI”   Wypoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
12:30-13.30 Zabawy dowolne, ruchowe, aktywność twórcza dzieci: plastyczna, muzyczna, teatralna według zainteresowań. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, przy dobrych warunkach pobyt na powietrzu.
13:30-14:00   14:00-14:30  „ŚREDNIAKI”  Czynności samoobsługowe w łazience przygotowujące                         do posiłku. „STARSZAKI”  PODWIECZOREK „MALUCHY”     Czynności samoobsługowe w łazience przygotowujące                         do posiłku.
14:00-16:00 Zabawy dowolne, ruchowe, konstrukcyjne, praca indywidualna, wyrównawcza,                                 gry i zabawy na PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.