Grupa I
PREZYDIUM RADY:
Katarzyna Chabowska – przewodnicząca Rady
Agata Chrul – wiceprzewodnicząca
Karolina Jagodzińska – sekretarz

Grupa II
PREZYDIUM RADY:
Karolina Pałubiak – przewodnicząca Rady
Joanna Koksa – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Kordus – sekretarz