Rytmika

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to …

Terapia pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2019/2020 terapeuta pedagogiczny – Milena Sielewończuk Terapia pedagogiczna ma na celu: 1. Stymulowanie rozwoju dziecka. 2. Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno–motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki. 3. Kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej. 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Na terapię pedagogiczną …

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo. Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z …

Inspektor Ochrony Danych

RODO 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 8 z siedzibą przy ul.Bema 9 w Elblągu, reprezentowana przez: dyrektora Przedszkola Nr 8; 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Artur Gronek. Kontakt pod adresem e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 556256808;  …